Huvud Blogg Transformationellt ledarskap: Hur du inspirerar och motiverar ditt team

Transformationellt ledarskap: Hur du inspirerar och motiverar ditt team

När du förbereder dig för att leda ett team måste du göra det anpassa din ledarstil för att passa din grupps behov . Alla team fungerar inte på samma sätt, och de kommer att reagera olika på varje ledarskapsstrategi.

Om ditt team letar efter en energisk ledare med en passion för att stödja sina anställda, kommer de att uppskatta att du använder den transformerande ledarskapsmetoden.Detta koncept av transformerande ledarskap förlitar sig på en chef som bryr sig djupt om framgången för laget och dess individuella medlemmar. Om du tror att ditt team skulle svara bra på en ledare som tydligt beskriver stegen och de gemensamma målen för projektet och hjälper teamet på vägen, då skulle denna ledarskapsstrategi fungera bra för dig.

Grunderna för transformationsledarskap

Roten till en transformerande ledarstil är passion och inspirerande motivation. Den ansvarige behöver en djup koppling till projektet och inspiration för att få det gjort och få det gjort bra. Ledaren tar med sin energi och gnista till projektet, vilket, när det görs effektivt, också inspirerar teamet.

Ledarskapsexperten startar projektet ensam. De gör allt det tunga arbetet genom att bestämma hur projektet ska genomföras, vilka steg som måste tas och vem som ska fylla vilken roll. I det inledande mötet för projektet lägger de upp grundarbetet de redan har gjort så att teamet enkelt kan följa och genomföra sin vision.När uppgifterna väl är utdelade nöjer sig inte transformationsledaren med att luta sig tillbaka och låta teamet övervaka sig själva och utföra arbetet ensam. De deltar aktivt i processen genom att inspirera människor, uppmuntra framgång och hjälpa medlemmar när det är möjligt.

De har ett väldigt praktiskt ledarskapssätt, men när det görs på rätt sätt känns det inte som mikromanagement. Istället ger det medlemmarna befogenhet att veta att de verkligen tas om hand och stöds av sin chef.

De har en chef som är tillgänglig och villig att ingripa; de behöver inte vara rädda för att uppfattas som dumma eller dåligt utrustade om de vänder sig till ledaren med frågor.Inte alla lag kommer initialt att vara upphetsade av denna typ av ledarskapsteori. De kan himla med ögonen när chefen kommer till det första mötet med all denna passion och spänning; de kan till och med uppfatta detta som ohederligt.

hur man dricker rödvinsvinäger

Namnet transformationsledare kommer dock från ledarens förmåga att förvandla sina teammedlemmar. Även om de kanske inte till en början delar gnistan och passionen, uppmuntrar dessa ledare medlemmarna att ändra hur de ser på projektet och framgångsrik transformation sker när de investerar sig i sitt arbete på samma sätt som deras ledare gör.

Det är ett tydligt exempel på kraften i att föregå med gott exempel. Ledare skapar passion inifrån gruppen genom att stolt dela med sig av sina egna i offentliga och privata aspekter av projektet.

Hur man implementerar transformerande ledarskap på kontoret

Denna ledarskapsstil fungerar riktigt bra när teamet befinner sig i en inlärnings- eller övergångsperiod. Om du driver en grupp praktikanter eller nyanställda kommer de förmodligen att uppskatta den praktiska inställningen till ledarskap.

hur man startar min egen klädlinje

Denna stil uppmuntrar frågor och be om hjälp, vilket kommer att vara till hjälp för en grupp som fortfarande håller på att bekanta sig med ett företags processer. Att ge specifika instruktioner och organiserad struktur till sina roller kommer att hjälpa dem att träna för sina jobb medan de är på jobbet.

Denna stil kanske inte fungerar bra med en grupp erfarna experter. Någon som är van vid att hantera sin egen tid och arbeta ensam kommer inte att njuta av att ha någon som säger åt dem exakt vad de ska göra och tittar över axeln för att hålla deras hand.

Med den här typen av grupp är det bäst att låta dem veta vad uppgiften är, vad de är ansvariga för och sedan låta dem arbeta solo. Låt dem göra det de är bäst på.

Om du tror att den här stilen kommer att fungera bra med gruppen du just nu arbetar med, här är några tips på hur du kan vara en förebild och implementera flödet av denna arbetsrelation till ditt kontor.

  • Gör mycket av benarbetet. Innan ditt första möte måste du lägga upp och organisera projektet i steg, kontrollpunkter och mål. Dela upp uppgifterna mellan gruppen, ta hänsyn till vem som ska utföra varje uppgift bäst, och ge tydliga instruktioner för varje uppgift så att teammedlemmen vet hur du vill att varje del av projektet ska slutföras.
  • Ge mycket tydliga instruktioner. När du delar upp arbetet, skriv instruktioner som teammedlemmarna ska följa när de arbetar med sin del av projektet. Om de inte är bekanta med det här företagets särskilda arbetsflöde kan de använda denna möjlighet som en lärandeupplevelse så att de kan bli mer självförsörjande i framtiden. Även om det är viktigt att du är tillgänglig för frågor, ju tydligare du lägger upp instruktionerna, desto mindre tid behöver du lägga ner på att hjälpa och åtgärda misstag på grund av felaktig kommunikation senare.
  • Håll incheckningsmöten för att utvärdera framstegen. Efter det första mötet, låt inte bara gruppmedlemmarna springa fritt för att arbeta på egen hand. Ställ upp en-mot-en-möten eller gruppmöten vid viktiga kontrollpunkter så att du kan bedöma lagets framsteg och reda ut eventuell förvirring som medlemmarna kan ha. Om människor ligger efter eller före där de borde vara enligt tidslinjen, justera de framtida målen för att anpassa sig till förändringen i takt.
  • Var tillgänglig för frågor. Om du säger att du uppmuntrar frågor, mena det. När någon kontaktar dig med en fråga, var redo att acceptera den frågan så att de uppmuntras att komma till dig för att få hjälp i framtiden. Om du inte är omedelbart tillgänglig för att hjälpa, tacka dem för att de kommer till dig och låt dem veta att du är mitt uppe i något och kommer att hjälpa dem så snart du är tillgänglig. Den bästa praxisen är att ge dem en korrekt tidsram, så att de vet om de ska vänta eller inte, eller om de ska börja arbeta med något annat för att fördriva tiden.
  • Ge hjälp, men mikrostyr inte. Även om den här stilen är beroende av att du är tillgänglig för att hjälpa till, vill du att teammedlemmarna ska slutföra delar av jobbet de känner sig bekväma med på egen hand. Låt dem vara autonoma när de kan så att de kan uppleva intellektuell stimulans, annars kommer du att bli helt överarbetad om du försöker övervaka framstegen för varje gruppmedlem varje steg på vägen. Det är ett gruppprojekt av en anledning; du behöver inte försöka göra det på egen hand genom dem.
  • Rama in misstag som en lärandeupplevelse. Om du arbetar med en grupp som är ny i branschen kommer det utan tvekan att finnas fallgropar, vägspärrar och misstag som görs längs vägen. Låt inte dina teammedlemmar få panik när de krånglar; att göra misstag är en del av att lära och växa. Låt dem lära sig och studsa tillbaka från sina misstag. Dessa små misslyckanden kommer i slutändan att göra dem mer duktiga och motståndskraftiga anställda.
  • Ge kredit till hela teamet för ett framgångsrikt utfört jobb. När någon är ansvarig för ett team är det vanligt att utmärkelser och tack går till projektledaren. Det är dock viktigt att du ger kredit till de hårt arbetande teammedlemmarna som gjorde framgången möjlig.

Hitta din ledarstil

Sällan drar någon bara från ett ledarskapstänkande. Effektivt ledarskap kommer från någon som tar hänsyn till lagets behov och anpassar sin stil för att möta dessa behov.

Transformationellt ledarskap kan fungera bra på ditt kontor, eller så kan du behöva anpassa dig för att passa ditt team där de är. Om du tar reda på din ledarstil är WBD här för att hjälpa dig! Vi kan hjälpa dig på din resa med att utveckla en stil som passar din grupps behov.